چکاوک هدهدی

نام علمی : Alaemon Alaudipes

نام انگلیسی:  Greater Hoopoe Lark    

نام فارسی: چکاوک هدهدی

 

 

پراکندگی

مشخصات ظاهری: این پرنده، 19 سانتیمتر طول دارد و از چکاوک های بزرگ است که در پرواز، همانند هدهد، نوارهای سیاه و سفیدی، در بال هایش دیده می شود. روتنه شنی نخودی، زیر تنه سفید و اغلب با خال های سیاه در سینه و نوار ابرویی سفید با خط چشمی سیاه و باریک؛ دیده می شود. منقار اندکی خمیده رو به پایین و پاها بلند است.پرنده ی جوان، خال های کمرنگی رو جثه دارد، اما، فاقد خال های سینه است. دمگاه و شاهپرهای مرکزی دم خاکی رنگ است. به سرعت دویده و به طور ناگهانی می ایستد و به دشواری می توان این پرنده را وادار به پرواز کرد.به صورت تک زی به سر بردهآما گاهی جفت جفت نیز دیده می شود.

صدا: صدای این پرنده آهنگین با آغازی آرام است که بتدریج بلند می شود و شبیه «دی- دی – دی- دی- دی- د- د- د-د- د- د-دی- دی» شنیده می شود.

زیستگاه: این پرنده در بیابان ها و مناطق کویری با ماسه و شوره زارهای هموار با گیاهان پراکنده و اندک به سر برده و روی زمین در میان بوته های کوتاه و انبوه آشیانه می سازد. در ایران بومی و فرواوان است

حفاظت: حفاظت از محل های تولید مثل این پرنده ضروری است.

نظرات بسته شده است.