کاروانسرای بهجت‏ آباد

کاروانسرا در محلی به‏ نام بهجت آباد قرار دارد. بهجت آباد در حدود 60 کیلومتری شمال شرقی‏ اصفهان واقع شده است. سیاحانی که از این مسیر گذشته‏اند از کاروانسرای بجهت آباد که نام محلی آن‏ گله کوه است،نامی نبرده‏ اند ولی اکثر آنها در همین‏ حوالی از کاروانسراهایی با نامهای دیگر یاد کرده ‏اند. اولئاریوس طی سفر خود از کاروانسرای سده به عنوان‏ منزل بعد از دمبی نام می‏ برد. با توجه به توضیحات‏ وی در مورد موقعیت مکانی‏ کاروانسرای سده و فاصلهء آن تا دمبی هیچ شکی وجود ندارد که کاروانسرای یاد شده همان کاروانسرای بهجت آباد است.

نمای خارجی کاروانسرا مستطیل شکل بوده و دارای ابعاد 37*48 متر است. در نمای خارجی آن هفت برج نیم‏ دایره دیده می‏شود که شامل چهار برج در گوشه‏ها و سه برج‏ در وسط دیوارهاست.سردر ورودی که امروزه کاملا ویران شده‏ از نوع سردرهای پیش آمده با دو گوشهء پخ بوده است.درگاه‏ ورودی از طریق راهرویی به سرسرا راه پیدا می‏کند.طرفین‏ سرسرا دو صفه وجود دارد که یکی از آنها به اتاقی راه دارد که‏ محل اقامت نگهبانان بوده است.

حیاط مستطیل شکل داخلی به سبک چهار ایوانی بوده است‏ و دور تا دور آن را 14 اتاق با ایوانهای در جلو احاطه کرده است. اصطبلهای سراسری پشت اتاقها قرار گرفته‏اند و دارای چهار ورودی در دو انتهای اضلاع طویل حیاط هستند.کنار هر یک از ورودیها اتاق بزرگی وجود دارد که چهارپاداران و قافله‏ داران در آنها اقامت کرده‏ اند.چشمه‏ای در نزدیکی‏ کاروانسرا وجود دارد که به‏ نظر می‏رسد در گذشته آب‏ آشامیدنی کارونسرا را تامین‏ می‏کرده است.مصالح اصلی‏ بنا آجر است و از سنگ‏ در پی‏ها استفاده شده است. بنا دارای کتیبه‏ای بوده که‏ حاکی از ساخت آن در زمان‏ شاه عباس اول صفوی بوده‏

است. امروزه اثری از این‏ کتیبه وجود ندارد.در حال‏ حاضر خرابیهای زیادی در بنا دیده می‏شود ولی در مقایسه با کاروانسرای دمبی‏ از وضعیت بهتری برخوردار است.

 

نظرات بسته شده است.