کاروانسرای لات

این کاروانسرای نزدیک به امام زاده هاشم در جاده رشت به منجیل است و اهالی منطقه آن را کاروانسرای عباسی می نامند .

با توجه به اینکه خیلی از کاروانسراها هیچ کتیبه و سنگ نوشته ای ندارند، هیچ نام و نشانی از سازنده آن در درست نیست ، اهالی آن منطقه به روایات تاریخی می گویند که این کاروانسرا به دستور منوچهر خان معتمدالوله در سال 1246 بنا شده است . این بنا مربع شکل بوده که هر ضلع آن تقریبا 27 متر می باشد.
ورودی کاروانسرا از ضلع شرقی بوده و از آجر و ساروج شاخته شده است

نظرات بسته شده است.