کشیم کوچک

نام علمی : Tachybaputs ruficollis

نام انگلیسی:  Little Grebe    

نام فارسی: کشیم کوچک

 

 

پراکندگی

مشخصات ظاهری: این پرنده، 27 سانتیمتر طول دارد و کوچکترین پرنده از تیره کشیمیان است. منقار و گردنش از سایر کشیم ها کوتاهتر و کلفت تر است. پر و بال این پرنده در تابستان ها قهو ه ای تیره است. که در کناره های گردن دو لکه ی بزرگ ، به رنگ قرمز بلوطی؛ دیده می شود. در این فصل ، سر و پشت این پرنده سیاه است. در زمستان ها ، پر و بال بسیار کمرنگ؛ گلو سفید و گردن نخودی رنگ است. جوجه های این پرنده پر رنگ اند و روی سرشان طرح مشخصی از رگه های سفید دیده می شود. پروازش با بال های سریع، در ارتفاع پایین، نزدیک سطح آب، انجام می گیرد. نرو ماده ؛ همشکل اند.

صدا: صدای این پرنده بیشتر در فصل تولید مثل شنیده می شود وشبیه شیهه ی آرام اسب است.

زیستگاه : این پرنده در آبگیرها، در یاچه ها ومانداب ها به سر برده و همانجا نیز تولید مثل می کند. در ایران، بومی و فراوان و به صورت مهاجر، در زمستانها، نسبتا فراوان است.

حفاظت : این پرنده، در حال حاضر، نیازی به برنامه ی ویژه حفاظتی ندارد.

نظرات بسته شده است.