کلاغ جنگلی

نام علمی : Corvus Macrohynchos

نام انگلیسی: Jungle Crow    

نام فارسی: کلاغ جنگلی

 

 

پراکندگی

مشخصات ظاهری: این پرنده، 46 سانتیمتر طول دارد و شبیه کلاغ ابلق، اما اندکی لاغرتر بوده وانتهای دمش سه گوش و اندکی بلندتر از دم کلاغ ابلق است. همچنین سر گردتر و منقارش ضخیم تر بوده و نیم نوک بالا خمیدگی بیشتری دارد از غراب کوچکتر و شفاف تر بوده اما تارک گنبدی شکل و پرهای گلو صاف و اندکی زبر و خشن است. رفتارش شبیه کلاغ ابلق بوده، اما اجتماعی تر است .

صدا: صدای این پرنده قوی بوده و از گلو ، شبیه «هروآر- هروآر» شنیده می شود.

زیستگاه: این پرنده در حاشیه ی جنگل های نزدیک شهر و روستاها فضاهای باز با درخت های پراکنده و مناطق کوهستاین تا حد رویش درخت به سر برده و درون و روی درخت ها آشیانه می سازد. در ایران، احتمالا، به تعداد اندک، در شمال شرق خراسان یافت می شود.

حفاظت: بررسی دقیقی از وضعیت پراکندگی این پرنده ضروری است اما چنین به نظر می رسد که در حال حاضر خطر به خصوصی آن را تهدید نمی کند.

نظرات بسته شده است.