کلاغ نوک زرد (زاغ نوک زرد)

نام علمی : Pyrrhocorax Graculus

نام انگلیسی: Alpine Chough    

نام فارسی: کلاغ نوک زرد (زاغ نوک زرد)

 

 

پراکندگی

مشخصات ظاهری: این پرنده 38 سانتیمتر طول دارد و اندکی کوچکتر ا زکلاغ نوک سرخ اما با منقار زرد رنگ و کوچکتر با خمیدگی کمتر و سر کوچکتر است مانند کلاغ نوک سرخ، اغلب در حال بالبازروی بوده و به صورت گروهی در اطراف قله ی کوه ها دیده می شود. پاها قرمز و رنگ پر وبال سیاه است. اما جلای کلاغ نوک سرخ را ندارد. پرنده ی جوان بالغ، کدتر بوده و پاهایش سیاه رنگ است.

صدا: صدای این پرنده شبیه کلاغ نوک سرخ اما اندکی شدیدتر لرزان تر است.

زیستگاه: این پرنده درکوههای مرتفع و اغلب در اطراف مناطق مسکونی انسانی به سر برده و زمستان ها به ندرت به مناطق پایین دست و کوهپایه ها می آید و به صورت گروهی در شکاف سنگ ها و خرابه ها آشیانه می سازد. در ایران بومی و نسبتا فراوان است و زمستان ها به مناطق کم ارتفاع تر کوچ می کند.

حفاظت: جمعیت این نپرنده بسیار اندک است و وضعیت پراکندگی آن به درستی مشخص نیست. بنابراین علاوه بر تلاش جهت شناسایی بهتر وضعیتش اقدامات ویژه ی حفاظتی ضروری است.

نظرات بسته شده است.