کوه دائم برف ۳۴۵۰ متر

   

نام فارسی :  کوه دائم برف 

 

 

موقعیت جغرافیایی

موقعیت جغرافیایی : قله در جناح شمالی الوند قرار دارد و از شمال توسط گردنه مرتفعی به قله قزل ارسلان و از سمت جنوب توسط گردنه کلاغ لان به سکاد این قله منتهی می گردد.

مسیر صعود به قله : از جمله راه های دسترسی به کوه بزرگ دائم برف باید از خط الرأس جنوبی آن نام برد. برای اجرای این برنامه می بایست به هنگام صعود به قله الوند از مسیر میدان میشان و با رسانیدن خود به پناهگاه کلاغ لان و عبور از کنار سوزنی های قله کلاغ لان خود را به یال بلند قله دائم برف برسانیم. این یال با شیب خفته ای به طور مستقیم تا قله پیش می رود و فقط در انتهای مسیر قدری بر شیب یال افزوده می شود.

اما مسیری که ما در نر داریم از طریق یال بلندی است که از سمت شرق به قله می رسد. از پس دشت و تپه ماهورهای جنوب غربی آبادی بزرگ مریانج در شمال دره حیدره و کوه حیدره مسیر ما آغاز می شود ( 1). به تدریج به سوی یال کوتاهی که ابتدای آن مقداری صخره ای است صعود میکنیم (2). شیب یال، کمی تند است. از امتداد صخره ها و سنگلاخ ها گذشته بر روی یال شرقی – غربی قرار می گیریم (3). در افق غربی سوزنی کلاغ لان به چشم می خورد. از پی صخره ها شیب لبه یال اضافه می شود. به سوی قله ای فرعی به شکل تقریباً ذوزنقه ای در حرکت هستیم. از قله فرعی کوتاهی گذشته، بر روی یال بعد از یک برفکوبی کوتاه به دو شاخک صخره ای رسیده، از آنها صعود کرده و به یک قسمت تخت و مسطح می رسیم(4). روی این قسمت را برف زیادی پوشانده است. باد می وزد و نگاه کردن به سوی غرب را مشکل می سازد. به آهستگی و با یک برفکوبی سنگین ارتفاع گرفته و پس از مدت زمان کوتاهی بربلندای یک قله فرعی در ارتفاع 3250 متری درست در روبه روی قله کلاغ لان و نرسیده به محل تلاقی یال آن قرار داریم. مسیر از این نقطه به سوی غرب با عبور از یک سراشیبی کوتاه و سپس عبور از روی منطقه سنگلاخی، در مسیری توأم با برفکوبی کم و نسبتاً ساده ادامه می یابد. از آخرین سربالایی بالا رفته بر کفی بزرگ دائم برف قرار می گیریم. نزدیک تر شدن هوای خراب از سمت غرب باعث می شود تا به سرعت از مسیر صعود شده خود را به قله فرعی قبل از محل تلافی یال دائم برف با کلاغ لان برسانیم. در اینجا استراحت کوتاهی در پناه تخته سنگی کرده و سپس از مسیر یال شرقی در همان جا پاهای قبلی مان در حالی که بارش برف شدیدی آغاز گردیده خود را به نزدیکی سنگلاخ های ابتدای یال حیدره می رسانیم. هوای خراب به ما مجالی نمی دهد. مه همه جا را پوشانده است. ما از مسیر فرعی کنار صخره ها به تپه ماهورها می رسیم و در حالی که غروب آفتاب همه جا را فرا می گیرد خود را به کورسوی چراغ های مریانج می رسانیم. بهترین زمان برای صعود به قله دائم برف خرداد است.

وضعیت قله در زمستان : صعود زمستانی دائم برف از طریق کلاغ لان بجز چند مورد مسیر بهمن گیر و مبارزه با طوفان مشکل خاصی ندارد، لیکن به نظر می رسد از طریق یال مریانج صعود راحت تر به انجام برسد.

نظرات بسته شده است.