کوه هفت خوان۴۵۳۷ متر، هفت خوان ۱(لانا)

   

نام فارسی :  کوه هفت خوان 

 

 

موقعیت جغرافیایی

موقعیت جغرافیایی: خط الرأس شمال غربی ـ جنوبی شرقی هفت خوان یا کوه لانا واقع در ناحیه جنوب غربی منطقه عمومی تخت سلیمان حد فاصله دو رودخانه گرمارود از جنوب و رودخانه تخت سلیمان از شمال می باشد.

بررسی توپوگرافی: خط الرأس دندانه دار هفت خوان به صورت کمانی از قعر دره میانرود سه هزار به هوا برخاسته و پس از تشکیل در حدود22 قله بالای 4000 متر به اسامی عددی هفت خوان های (هفت خوان 1، وهفت خوان 22)، به مرتفع ترین قله آن در نزدیکی قله خراسان جنوبی می رسد. سراسرجناح های جنوبی قلل هفت خوان از زبانه های فرعی یخچال هفت خوان بزرگ پوشیده شده است که بعضی به صورت سفید و شفاف و بیشتر با ریزش سنگ بر روی آنها به صورت تیره به نظر می رسند. مرتفع ترین نقاط این خط الرأس فشرده در نواحی شرق آن قراردارد. برروی جناح های گرده مانند شمالی یال های هریک ازقلل هفت خوان شاخک های برجسته برج مانند 4000 متری وجوددارند. جناح جنوبی خط الرأس به صورت یکدستی پوشیده از شیب های بسیار تندسنگلاخی و دهلیزهای ریزشی است که به دره آبگرم منتهی می گردند. قلل این خط الرأس فقط ازطریق گردنه 4400 متر موسوم به همین نام و از طریق قله خراسان جنوبی به سایر قلل علم کوه متصل می گرند.

ویژگی های خاص:وجود چند دیواره در میان گرده ها از جمله دیواره مرتفع 150 متری قله لاناهفت خوان (2)وزبانه یخچال منتهی به گردنه هفت خوان ازویژگی های مهم منطقه به شمار می روند.

مسیرصعودبه قله: بهترین مسیر دست یابی به قله هفت خوان مسیری است که در شرح صعود قله تخت سلیمان به آن اشاره کردیم. این مسیر تا قله شانه کوه با مسیر هفت خوان یکی می باشد. سپس با صعود قله شانه کوه به جای صعود از طریق یال غربی تخت سلیمان از مسیر سنگلاخی پرشیب آن پایین رفته و به کف یخچال هفت خوان می رسیم.

مسیررا با عبورازتپه ماهوارهای بسیار ملایم یخچال به صورت عرضی از زیر دیواره وقله 4440 متری نگین عبورکرده و به سوی زبانه یخچالی مرتفعی که تا لبه گردنه هفت خوان بالا رفته ادامه می دهیم. صعود از یخچال، به صورت مستقیم و گاهی اوقات به صورت تراورس در برف سفت با تکنیک های خاص صعود یخچال و استفاده از کرامپون (کفش یخ) صورت می گیرد. لازم به تذکر است که بدون استفاده از کرامپون نیز می توان یخچال را صعود کرد ولی بهتر است صعود با استفاده مطمئن از این وسیله کلنگ صورت گیرد. به گردنه نزدیک می شویم. شیب یخچال بیشتر می شود.

مسیررا به سمت راست منحرف می کنیم و پس از چند زیگراگ بر لبه یال قرار می گیریم. از این نقطه برج مخروطی خراسان جنوبی به وضوح دیده می شود. مسیر را بر روی لبه خط الرأس به سمت غرب ادامه می دهیم. دراینجا باعبورازقله 3، 4و6 هفت خوان به ارتفاع های 4440 ـ 4457 و4500 متری در مسیر صخره ای که باسنگ نوردی همراه است راه را ادامه داده وازچندزبانه یخی نیز می گذریم. سپس ازطریق آخرین تیغه سنگی به قله هفت خوان 1 صعود کرده ودرمیان باد شدیدکه در قله می ورزد به آن دست می یابیم. هوای اطراف هفت خوان 1 رامه وابر پوشانده است و قلل زیادی از منطقه علم کوه به چشم نمی خورند. اما چشمان ما تخت سلیمان باشکوه و دیواره نگین وخراسان شمالی را به خوبی تشخیص می دهد. مدت ها به تماشای مه غلیضی که ازکف دره سه هزار بالا می آیدمی نشینیم وسپس از طریق همان مسیر صعود شده و با استفاده از کلنگ وگه گاه سخمه نمودن در قسمت های پایینی یخچال به زیر گردنه شانه کوه باز می گردیم.

بهترین زمان برای صعود به قلل هفت خوان در اواسط مرداد ماه می باشد.

وضعیت زمستانی قله: خط الرأس هفت خوان به دلیل دور بودن از منطقه عمومی تخت سلیمان و دسترسی دشوار به آن از جمله دشوارترین مسیرهای صعود زمستانی در البرز مرکزی است.

وجود طوفان های شدید زمستانی و ریزش بهمن روی یخچال، مسیر صعود را محدود به یال های گرده ای و سنگی می کند که از کف یخچال بزرگ هفت خوان تا قله به پیش رفته اند و این در زمستان با استفاده از تکنیک های ویژه کوهنوردی زمستانی مقدوراست.

نظرات بسته شده است.