کوکوی ابلق

نام علمی : Oxylophus Jacobinus

نام انگلیسی:  Jacobin Cuckoo    

نام فارسی: کوکوی ابلق

 

 

پراکندگی

مشخصات ظاهری : این پرنده، 33 سانتیمتر طول دارد و هم اندازه ی کوکوی معمولی است و به واسطه ی پرو بال سیاه و سفید و دم سیاه که از شاهپرهای میانی، به کناره ها، به تدریج کوتاهتر شده، و کاکل نسبتا گرد با لکه های مشخص سفید روی بال هایش، که در پرواز به خوبی نمایان است. به آسانی شناخته می شود. زیرتنه سفید و انتهای شاهپرهای اولیه و ثانویه ی بال هایش به رنگ قهوه ای مایل به سیاه است. این پرنده، زیر گونه ی کمیابی به رنگ سیاه دارد که روی بال هایش لکه ی سفیدی دیده می شود. در پرنده ی جوان، روتنه دودی، زیر تنه سفید چرکی و کاکل کوچک است.

صدا: صدای این پرنده بلند و شبیه «پیو- پیو- پی – پی یو» شنیده می شود.

زیستگاه: این پرنده درمناطق بوته ای خار دار، جنگل ها و مناطق زیر کشت واغلب در ارتفاع پایین تر از 1000 متر به سر برده و آفت آشیانه های گنجشک سانان، بخصوص بلبل ها و سنگ چشم هاست. در ایران، به تعداد بسیار اندک، در جنوب شرقی دیده شده و در آخرین حد جنوب شرقی بلوچستان تولید مثل می کند.

حفاظت : آماری از مشاهدات چند ساله ی اخیر از این پرنده در دست نیست. بنابراین، در وهله ی اول، باید وضیعت این پرنده در ایران مشخص و سپس نسبت به حفاظت از آن اقدام شود.

نظرات بسته شده است.