گاوچرانک

نام علمی : Bubulcus Ibis

نام انگلیسی:  Cattle Egret    

نام فارسی: گاوچرانک

 

 

پراکندگی

مشخصات ظاهری: این پرنده، 50 سانتی متر طول دارد و نسبتا کوچک و سفید رنگ است. نرها از ماده ها بزرگتر، اما کم و بیش همشکل اند. با مناطق چمنزار خو گرفته و به طور گروهی در اطراف گاوها دیده می شوند کوچکتر از اگرت کوچک است، اما گردنی کوتاه و کلفت تر دارد. منقار کوتاه و رد رنگ، گلو اندکی برجسته و پاهای سیاه رنگ است. زمستان ها سفید رنگ با منقار مایل به قهوه ای دیده می شود. از فاصله ی نزدیک ، به واسطه  ی پرهای دراز نخودی رنگ روی تارک، سینه و جبه، قابل تشخیص است. در فصل تولید مثل، تاج، پشت و سینه به رنگ نارنجی مایل به نخودی در آمده و منقار قرمز می شود. عمدتا در میان گله ی گاوهاست و از کنه های روی بدن گاو ها تغذیه می کند.

صدا: صدای این پرنده ، کوتاه و شبیه «آرک» یا شبیه اردک ها «اوگ-آگ-آگ»شنیده می شود.

زیستگاه: این پرنده، عمدتا همراه با گله های گاو در علفزارها، باتلاق ها وفضاهای باز و خشک به سر برده و در میان نیزارها یا روی درختان تولید مثل می کند. در ایران نسبتا فراوان و در نواحی جنوبی تولید مثل می کند.

حفاظت: چنین به نظر می رسد که این پرنده در حال حاضر، نیازی به برنامه ی ویژه ی حفاظتی ندارد.

نظرات بسته شده است.