گره دو طناب روش ۱

1-ابتدا دو طناب را در مقابل یکدیگر قرار دهید
2-سر طناب اول را به فاصله 10 سانتی متر از سر طناب دوم گره بزنید
3-سر طناب دوم را نیز مانند روش قبل به طناب اول گره بزنید
4-انتهای دو طناب را بکشید تا گره ها به همدیگر , گیر کنند
این روش آسان ترین و سریع ترین راه گره دو طناب به یگدیگر می باشد و از استحکام خوبی نیز برخوردار است.

 

گره زدن طناب

 

شکل 1

 

گره زدن طناب

 

شکل 2

 

گره زدن طناب

 

شکل 3

 

گره زدن طناب

 

شکل 4

نظرات بسته شده است.