گروه کویرنوردی کشیت

نام گروه از روستایی در حاشیه جنوب غربی کویر لوت گرفته شده است. نقطه آغازین سفر پیاده تیم کویرنوردی کشیت در عبور از شنزار مرکزی لوت.

گروه کویرنوردی کشیت تا کنون سفرهای متععدی به نقاط کویری ایران انجام داده است. وجه تمایز این گروه نسبت به سایر کویرنوردان، عبور از کویرهای ایران به صورت پیاده می باشد.

این گروه به عنوان نخستین گروه کویرنورد می باشند که در مدت ۳ روز از قلب کویر ریگ جن عبور کرد. از دیگر سفرهای این گروه می توان  به عبور پیاده از کویر دق سرخ، عبور پیاده از پارک ملی کویر از مسیر جاده سنگفرش گرمسار، عبور پیاده از کویر مرکزی ایران از مسیر طرود به  عروسان، عبور پیاده از ریگزار مرکزی لوت (۲ بار) و عبور از مرکز ریگ جن اشاره کرد.

اعضای گروه کشیت عبارتند از فرامرز پارسی (رهبر گروه)، رضا قلعه، علی شریعت، حسین کخال زاده، سعید بریری، حمید بریری، محمد شیشه چی ها و بهنام ابری.

هدف اصلی این گروه  از کویرنوردی علاوه بر دیدن مناطقی بکر از کویرهای دست نخورده ایران دست یابی به سقف توانایی های انسان در عبور از این مناطق خشن اما جذاب می باشد. یکی دیگر از اهداف گروه عبور از مسیرهایی است که سالهای متمادی است کسی از آنها عبور نکرده است و انسان با قدم گذاشتن در آنها علاوه بر حرکت در مکان در تاریخ نیز حرکت کرده و فضایی که نسلهای دور با داشتن حداقل امکانات تجربه کرده بودند دوباره حس می کند.

وب سایت گروه کوه نوردی کشیت

نظرات بسته شده است.