چاخ لق

نام علمی : Burhinus Oedicnemus

نام انگلیسی:  Stone curlew    

نام فارسی: چاخ لق

 

 

پراکندگی

مشخصات ظاهری: این پرنده، 42 سانتی متر طول دارد و نسبتا بزرگ است. پر و بالش قهوه ای مایل به خاکستری و نر و ماده همشکل اند. دم نسبتا بلند؛ منقار کلفت و زرد رنگ با توک سیاه و چشمانش زرد رنگ است. اغلب در زیستگاه های خشک، با پاهای بلند و زرد رنگش دیده می شود در پرواز، دو نوار بالی سفید در پشتش دیده شده که هنگام بسته بودن بال ها، یکی از آن دو را به طور کامل می توان دید. شاهپرهای بال سیاه است که در نیمه داخلی نوک آنها، لکه های سفیدی دیده می شود. روتنه قهوه ای با طرح بال سیاه و سفید و پیش بال قهوه ای رنگ است. هنگام دویدن با حالتی خجل مانند، سر خود را پایین گرفته و بدن را قوز می کند.

صدا: صدای این پرنده شبیه گیلانشاه و به صورت «کور – لی» و نیز شبیه صدف خوار«کو- بیک،کو – بیک» شنیده می شود.

زیستگاه: این پرنده در زمین های سنگلاخی یا شنی، اراضی بایر و نیمه کوهستانی و گاهی نیز در کشتزارها به سر می برد. در زمستان ها در سواحل دریا نیز دیده می شود. در ایران، تابستان ها نسبتا فراوان است و در جزایر دریاچه ی ارومیه و سواحل خلیج فارس تولید مثل می کند.

حفاظت: در سال اخیر جمعیت این پرنده کاهش چشمگیری داشته است. بنابراین، شکار آن باید تحت کنترل باشد.

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.