چکاوک بیابانی ( چکاوک سنگلاخ)

نام علمی : Ammomanes Deserti

نام انگلیسی:  Desert Lark    

نام فارسی: چکاوک بیابانی ( چکاوک سنگلاخ)

 

 

پراکندگی

مشخصات ظاهری: این پرنده 15 سانتیمتر طول دارد . دم کوتاه، بال های پهن و بال زدن هایش آرام و پرواز ش موجی شکل است. بر حسب نژاد، رنگش متفاوت است. نژآد به رنگ خاکستری قهوه ای و عموما در روتنه فاقد رگه های رنگی بوده و تنها در بعضی از پرنده های نر، نقطه نقطه های کمرنگی دیده می شود. زیرتنه نخودی یا خاکستری سفید، دمگاه قرمز قهوه ای است، که در اغلب نژادها پرهای پرواز نیز به همین رنگ دیده می شود. منقار سخت و نوک تیز به رنگ زرد و قسمت شاخی تر آن تیره رنگ است، که اندکی در تک، باریک شده است. روی دم به رنگ قهوه ای تیره است، که در قاعده به رنگ قرمز نخودی دیده می شود و فاقد رنگهای سیاه وسفید است. که اندکی در تک، باریک شده است. روی دم به رنگ قهوه ای تیره است، که در قاعده به رنگ قرمز نخودی دیده می شود و فاقد رنگ های سیاه و سفید است. بالها کاملا گرد است. کمتر از سایر چکاوک ها اجتماعی بوده و غالبا جفت جفت یا در گروه های کوچک دیده می شود.

صدا: صدای این پرنده متفاوت، اما آرام و آهنگین است و عمدتا شبیه «دی –لی اوت » شنیده می شود.

زیستگاه: این پرنده در بیابان های سنگلاخی، دامنه ی صخره های کوهستانی و بیابانی ماسه دار به سر برده و روی زمین، میان بوته ها آشیانه می سازد. در ایران بومی و فراوان است.

حفاظت: این پرنده نیازی به برنامه ی ویژه ی حفاظتی ندارد.

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.