مرور رده

آب‌انبارهای ایران

آب انبار بلور، تفرش

این بنا در بافت قدیمی تفرش قرار گرفته و از آثار دوره قاجاریه به شمار می آید. آب انبار بلور با مساحتی در حدود 450 متر مربع دارای ورودی ، راه پله ، مخزن و دو بادگیر است. مخزن بنا به صورت ستوندار ساخته شده و پوشش طاق و گنبد آن بر روی 18…

آب انبار بولمیری، یزد

آب انبار بولمیری/ ابوالمعالی (یزد) این بنا در ابتدای بازار بولمیری و نزدیک خیابان سید گلسرخ واقع گردیده و از آثار دوره صفویه است که در سال 1047 ه. ق توسط ملک قاسم پسر خواجه محمدعلی – بنا به وصیت پدر – ساخته شده است. سنگ نوشته…