مرور رده

آب‌انبارهای ایران

آب انبار پای برج، یزد

آب انبار پای برج (یزد) این بنا در روستای سر یزد – از توابع مهریز – و نزدیک جاده کرمان واقع گردیده و بر اساس سنگ نوشته تاریخی آن، در سال 1045 ه. ق و زمان شاه صفی صفوی ، توسط حاجی محمد شفیع تاجر ساخته شده است.

آب انبار بولمیری، یزد

آب انبار بولمیری/ ابوالمعالی (یزد) این بنا در ابتدای بازار بولمیری و نزدیک خیابان سید گلسرخ واقع گردیده و از آثار دوره صفویه است که در سال 1047 ه. ق توسط ملک قاسم پسر خواجه محمدعلی – بنا به وصیت پدر – ساخته شده است. سنگ نوشته…