مرور رده

مساجد استان تهران

مسجد جامع مهدی، ری

این مسجد که نام آن در غالب منابع مربوط به ری آمده، بزرگترین مسجد ری کهن بوده که امروز اثری از آن باقی نیست . در این مسجد، به گفته مقدسی- قرن چهارم هجری- یک روز حنفی ها و روز دیگر شافعی ها نماز می خوانده اند . بلاذری - قرن سوم هجری- در…

مسجد جامع عتیق، دماوند

این بنا بین محله قاضی و محله چریک (فرامه) در شرق دماوند بر فراز تپه ای مشرف به شهر دماوند واقع شده است . بنای کنونی مسجد مربوط به دوره اخیر است که پس از خرابی مسجد قدیمی، بر بقایای آن با سبکی جدید ساخته شده و آثار اندکی از بنای قدیمی به…

مسجد جامع رجبعلی، تهران

این بنا در خیابان 15 خرداد در گذر قدیمی درخونگاه واقع گردیده و از آثار دوره قاجاریه است که در دوره اخیر، متحمل تغییرات وتبدیلات بسیار گردیده است . این بنا در اصل در میان مجموعه ای مشتمل بر مسجد، تکیه و مدرسه قرار داشته و دارای صحن نسبتا…

مسجد جامع تهران

این بنا در مرکز بازار تهران در نزدیکی مسجد امام خمینی واقع گردیده و نزدیکترین راه دسترسی بدان، از خیابان 15 خرداد و از طریق گذر نوروزخان است . با توجه به نزدیکی این مسجد به مسجد امام، فاصله بین آن دو را بین الحرمین گویند . درخصوص تاریخ…

مسجد امام خمینی، تهران

این بنا در کنارخیابان پانزده خرداد، شرق خیابان ناصرخسرو و جنب بازار تهران واقع گردیده و از بناهای ارزشمند دوره قاجار به شمار می رود که بین سال های 1222تا1240 ه-.ق توسط فتحعلی شاه قاجار ساخته شده و بعد از مرگ وی، در زمان ناصرالدین شاه…

مسجد جامع، ورامین

بناى مسجد جامع ورامین در زمان سلطنت سلطان محمد‌ خدا‌بنده آغاز مى‌شود. در این جا قسمتى از سفرنامه مادام دیولافوا را که در هنگام بازدید از ورامین در عهد ناصر‌الدین شاه قاجار به رشته تحریر کشیده شده است را نقل…