مرور رده

مساجد استان کرمان

مسجد بازار، کرمان

این بنا که امروزه مسجد امام زمان خوانده می شود، در کوچه 15 خیابان شهید چمران واقع گردیده و احتمالا اساس شبستان بزرگ آن مربوط به دوره سلجوقی است که در دوره های بعد بازسازی شده و الحاقاتی بدان صورت گرفته است . بنای مسجد مشتمل بر صحن، ایوان…

مسجد اسعدالدوله، بم

این بنا در کنار خیابان بوعلی شهرستان بم واقع گردیده و ظاهرا در سال 1294ه-. ق توسط محمد خان اسعدالدوله - از معارف و متمولین بم - ساخته شده است . این بنا به سبک دوایوانه ساخته شده و دارای دو ایوان و شبستان های ستوندار است . ورودی مسجد با…

مسجد جامع مروست، شهر بابک

این بنا در آبادی مروست - از توابع شهر بابك استان یزد - واقع گردیده و بنای آن ظاهراً از دوره صفوی است كه بر طبق كتیبه سر در ورودی ، در سال 1163 ه . ق توسط مهدی بن جعفر تعمیر شده و محراب گچی و پوشش مقرنس مسجد نیز مربوط به همین زمان است

مسجد خواجه خضر، کرمان

این بنا در محله خواجه خضر كرمان واقع گردیده و ظاهراً بنای اولیه آن به روزگار فرمانروایی قراختاییان در اوایل قرن هفتم ه . ق ساخته شده بوده كه در زلزله تیرماه 1361 شمسی ویران و بنای جدیدی جایگزین آن شده است .

مسجد چهل ستون، کرمان

این مسجد به فرقهٔ شیخیه تعلق دارد و در نبش خیابان شریعتى قرار گرفته است. مسجد به همت حاج‌آقا على رفسنجانى در سنهٔ ۱۲۸۶ هـ.ق به اتمام رسیده است. این مسجد به تقلید از مسجد وکیل شیراز متشکل از چهل ستون سنگى یکپارچه و بخش‌هاى…

سجد اهل سنت، ارگ بم

این بنا كه امروزه مسجد امام زمان خوانده می شود ، در كوچه 15 خیابان شهید چمران واقع گردیده و احتمالاً اساس شبستان بزرگ آن مربوط به دوره سلجوقی است كه در دوره های بعد بازسازی شده و الحاقاتی بدان صورت گرفته است

مسجد قلعه سنگ، سیرجان

بقایای این مسجد در 12 كیلومتری جنوب شرقی شهرستان سیرجان ، مجاور صخره ای سنگی و بقایای قلعه ای قدیمی واقع گردیده و بر اساس كتیبه موجود ، از آثار دوره مظفری - 789 ه . ق - است . این كتیبه بر بدنه منبری سنگی در فاصله 5 متری شمال قلعه سنگ ،…

مسجد سلجوقی، خبیص

این بنا در قسمت جنوبی شهرستان شهداد كنونی و میانه ویرانه های شهر خبیص قدیم در شرق كرمان واقع گردیده و از آثار دوره سلجوقی است . این مسجد به صورت ویرانه درآمده و تنها دیوارها و بخش هایی از پوشش طاق و گنبد آن و و همچنین آثاری از محراب گچی…

مسجد سید، سیرجان

این بنا در كوچه انصاری در جوار حمامی به همین نام در شهرستان بم واقع گردیده و احتمالاً در زمان حاجی سید علی خان كه در سال اول حكومت محمد اسماعیل خان وكیل الملك ، ریاست شهر بم و نرماشیر را به عهده داشته و در سنه 1263 ه . ق فوت كرده ، ساخته…

مسجد وکیل، بم

این بنا در كنار قیصریه زردشتیان و در جوار حمامی به همین نام در شهرستان بم واقع گردیده و در زمان حكومت محمد اسماعیل خان وكیل الملك بر كرمان ( 1277-1248 ه . ق ) ساخته شده است . بنای مسجد دارای صحن ، ایوان و شبستان های ستوندار است .