مرور رده

مساجد استان گيلان

مسجد سفید، رضوان شهر

مسجد سفید/ اسپید مزگت (رضوان شهر) این بنا در دهکده کیش خاله دینا چال در سمت راست رودخانه و در بخش اسالم استان گیلان واقع گردیده و هرچند به صورت ویرانه ای درآمده است، ازآثار کهن و ارزشمند منطقه به شمار می آید . از آنجا که بخش عمده بنا…

مسجد حاجی صمد خان

این بنا در محله باقر آباد شهر رشت واقع گردیده و ساختمان آن در سال 1334 ه-. ق توسط حاج صمد خان تاجر باشی شیروانی الاصل و مقیم رشت به اتمام رسیده است . بنای اصلی مسجد به ابعاد 30/12×40/14 متر در وسط دارای چهار ستون گچبری زیبا و پوشش…

مسجد حاجی سمیع، رشت

این بنا در محله ساغری سازان شهر رشت واقع گردیده و در دوره قاجار به صورت مسجد و مدرسه توسط حاج سمیع خان رشتی بنا گردیده است . طول و عرض مسجد، غیر از محوطه زیر غرفه زنانه در غرب مسجد،20×17×30/19 متر است . فضای داخلی مسجد توسط…

مسجد چهل تن خمیران، رشت

این بنا در محله خمیران رشت واقع گردیده و ازآثار دوره قاجاریه است . طول بنا از داخل، 10و عرض آن، 5/8 متر است . دو فیلپای قطورهشت ضلعی در وسط مسجد است که پایه آنها تا یک متر کاشیکاری دوره قاجاریه دارد . ازاره داخل بنا، کاشیکاری سال 1353ه-.…

مسجد چمارسرا، رشت

این بنا در محله چمارسرای کیاب واقع است . گملین، سیاح اروپایی در سال 1185ه-. ق از این مسجد نام برده است . مسجد کنونی، بنایی ساده به طول و عرض 5/12×20/17 متر با شش ستون در وسط است . سقف، لمبه کوبی و بام، سفال سراست . مناره ای آجری…

مسجد چله خانه، رشت

این بنا در محله چله خانه شهر رشت و بقعه میرنظام الدین واقع گردیده و ازآثار دوره قاجاریه است . مسجد به ابعاد 90/5×20/14 متر دارای ازاره کاشیکاری به ارتفاع 65 سانتی متر و تاریخ 1363ه- . ق است . محراب بنا، گچبری ساده و به آیات و…

مسجد جامع رشت

مسجد جامع رشت این بنا در محله بازار واقع گردیده و در طول زمان بارها بازسازی شده است؛ بدین خاطر نیز اطلاعی از بنای اولیه آن در دست نیست . بر اساس نوشته میرزا حسن خان اعتماد السلطنه در " مرآت البلدان "، بانی این مسجد را پدر و…

مسجد جامع تمیجان

این بنا در تمیجان رانکوه واقع گردیده و بنای اولیه آن مربوط به دوره صفویه است که در دوره های بعد تغییراتی را پذیرفته است . پوشش چوبی مسجد، بر روی تیر حمال میانی و آن هم بر روی فیلپایی با مقطع ستاره شکل قرار گرفته است . صحن مسجد به دو قسمت…

مسجد جامع امشه

این بنا در دهکده امشه سنگر رشت واقع گردیده و از آثار دوره قاجاریه است . فضای داخل مسجد به طول و عرض 4×14متر دارای غرفه های مخصوص زنان، پنجره های مشبک چوبین، طاقچه ها و رف هایی است . در چهار ضلع مسجد، درزیر طاق، کتیبه ای از…

مسجد پیرسرا، رشت

این بنا در محله پیرسرای رشت واقع گردیده و بنای نسبتا قدیمی به طول 10/11و عرض 5/8 متر است . فیلپایی در وسط مسجد با ازاره هشت ضلعی و ساقه مدور قرار دارد . ازاره مسجد کاشیکاری است . در کنار محراب، در بزرگی است . که به اتاقی به طول و عرض…