مرور رده

غارهای طبیعی

غار زنگیان، سوادکوه

غار زنگیان یکی از غارهای طبیعی در منطقه سواد کوه در استان مازندران قرار دارد و یکی از زیباترین غارهای منطقه سوادکوه می باشد جهت دسترسی به این غار زیبا از قائم شهر 43 کیلومتر به سمت پل سفید حرکت کرده قبل از پلیس راه جاده ای در سمت راست…

غار نازنین، مسیر قله انیسه، آلاشت

غار زیبای نازنین در مسیر قله زیبا و بکر اونیسه در منطقه آلاشت از توابع شهرستان سوادکوه در استان مازندران قرار دارد که یکی از قلل دور افتاده و از نظر طبیعی بکر و دست نخورده البرز مرکزی محسوب می شود. جهت صعود به این قله صخره ای زیبا و غار…