مرور رده

کوه‌ها و ارتفاعات ایران

کوه میل، نایین ۳۰۳۵ متر

کوه میل یکی از قلل رشته کوه مارشنان از ارتفاعات کوه های مرکزی ایران می باشد. دامنه جنوبی آن منتهی به بخش کوهپایه و دامنه شمالی آن منتهی به شهرستان نائین می باشد. از روستاهای دامنه جنوبی آن می توان به روستاهای(مزرعه بالا، عباس آباد، کریم…