مرور رده

کویرها و بیابان‌های شرقی ایران

پل سنگی خضری، دشت بیاض

پل سنگی خضری، دشت بیاضدر منطقه‌ای بین شهرهای گناباد در خراسان رضوی و قاین در خراسان جنوبی در موقعیت جغرافیایی N340455 E584327 قرار دارد که مردم محل آن را «غار پارس» می‌نامند و بنا به گفته و باور آن‌ها در زمان زلزله مهیب خراسان در سال ١٣۴٧…

سفر به کویر زیبای آهنگران (همت آباد)

هنوز حلاوت خواب را نچشیده بودم که ساعت تلفن همراه های و هوی کنان رسیدن صبح و احتمال دیرشدن وعده قرار با دوستان سفررا بیدادنمود . فرصتی برای خمیازه کشیدن نیست ! سالهاست که برای پیشگیری از خلف وعده و کاشتن رفقا در محل قرار ، عادت کرده ام…