مرور رده

کمپ و اقامت‌گاه‌های بوم‌گردی

اقامتگاه روستای فرحزاد (خانه طباطبایی)

روستای فرحزاد در فاصله ۲ کیلومتری شمال روستای مصر از توابع استان اصفهان قرار دارد. این روستا ۲ خانوار سکنه دارد که به زراعت و دامداری مشغول هستند. در این روستا اقامتگاهی قرار دارد که به خانه طباطبایی شهرت دارد.  احاطه شدن روستا توسط شن‌های…