مرور رده

مارهای غیر سمی

گوند مار ایرانی

نام علمی: Elaphe persica نام انگلیسی: Persian Ratsnake نام فارسی : گوند مار ایرانی مشخصات : سر نسبتاً کشیده و کمی از گردن متمایز ، طول پولک پیشانی یک برابر و نیم بیش از طول رهای بین بینی ، پولک عقبی بینی بزرگتر و بلندتر…