مرور رده

راسته خارپشتان

تا چندی قبل از این راسته و راسته حشره‌واران SORICOMORPHA را به عنوان دو خانواده از راسته EULIPOTYPHLA می‌دانستند. ولی به تازگی برخی از محققان در بررسی‌های خود به این نتیجه رسیده‌اند که خارپشت‌ها و حشره‌خواران از نظر تکاملی، ریخت‌شناسی و ژنتیکی تفاوت‌های زیادی با هم دارند. به همین دلیل در بسیاری از رده‌بندی‌های جدید راسته EULIPOTYPHLA حذف شده و راسته‌های خارپشت‌ها و حشره‌خواران جایگزین آن گردیده‌اند. خارپشت‌ها در دست‌ها و پاها پنج انگشت دارند، شبگردند و در مناطق سردسیر تمام فصل زمستان را در خواب زمستانی می‌گذرانند. غذای اصلی خارپشت‌ها را حشرات و سایر بی‌مهرگان یا مهره‌داران کوچک و مواد گیاهی تشکیل می‌دهد، دندان‌های تیز و مخروطی ‌شکل آنها برای حشرات بسیار مناسب است. از راسته خارپشتان تا کنو در یک خانواده و چهار گونه در ایران شناسایی شده است.