مرور رده

راسته زوج سمان

برخی از گونه های این راسته مانند موش گوزن ( از خانواده Tragulidae ) با 5/2 کیلوگرم وزن، جثه ای کوچک دارند، یا مانند اسب آبی با 4500 کیلوگرم وزن از بزرگترین پستانداران محسوب می شوند و یا مانند زرافه حدود شش متر قد دارند. در اکثر آنها دست و چا هر یک دارای دو انگشت مساوی است ( انگشتان سوم و چهارم ). ناخن ها به صورت سم درآمده است. اکثر افراد این راسته ( در ایران به استثنای خانواده گراز ) شاخ های بلندی دارند، یا آثاری از آن بر روی جمجمه به چشم می خورد. دندان های آسیا و پیش آسیا برای جویدن و نرک کردن مواد گیاهی مناسب اند. در فک بالای اکثر گونه ها، دندان های پیشین و نیش دیده نمی شود و به جای آنها لایه غضروفی شکلی وجود دارد که برای گرفتن و کندن علوفه استفاده می شود. راسته زوج سمان شامل سه زیر راسته، خوک شکلان، نشخوار کنندگان و شترها است. نشخوار کنندگان معده چهار قسمتی دارند، این حیوانات غذا را با سرعت می بلعند و در مواقع استراحت آنها را به صورت گلوله هایی به دهان بر می گردانند تا بجوند و آسیاب کنند. این عملیات پیچیده باعث می شود تا حیوانات در مراتع و زمین های باز که خطر حیوانات طعمه گیر آنها را تهدید می کند. به سرعت چرا کرده و سپس در فرصت مناسب و در محل امن آنها را بجوند.
از راسته زوج سمان تاکنون سه خانواده و نه گونه در ایران شناسایی شده است.