درگاه کویربیابان‌ها و کویرهاکویرها و بیابان های خور و بیابانک
کویرها و بیابان های خور و بیابانک


در حاشیه جنوبی و جنوب شرقی کویر مرکزی ایران، کویرها و بیابان های پراکنده ای وجود دارند که به واسطه شهرت روستای مصر به منطقه هدف گردشگری طبیعتگردان تبدیل شده اند.


     
تبلیغات


 


 

 

براساس قوانین نرم‌افزاری، درج مطالب فقط با اجازه کتبی و ذکر منبع امکان‌پذیر است.