خانواده اسکینک ها
در ایران 222 گونه از خزندگان شناسایی شده اند. آگاما ها به عنوانی یک گروه از خزندگان ایران دارای 16 گونه هستند که در لینکهای زیر به آن ها اشاره شده است. هر صفحه شامل پراکندگی در جهان و ایران به همراه نقشه پراکندگی، تولید مثل، مشخصات ظاهری و رفتاری، تغذیه و... است. کلیه تصاویر پیوست هر مقاله متعلق به گونه های ایرانی است و در این راستا سعی شده است حتی المقدور از تصاویر در اسارت استفاده نگردد. 


 


     
تبلیغات


 






 

 

براساس قوانین نرم‌افزاری، درج مطالب فقط با اجازه کتبی و ذکر منبع امکان‌پذیر است.