آثار باستانی فنوج

تپه دِهْ قاضى:

موقعیت جغرافیایى: بخش فنوج – روستاى ده قاضى قدمت:پیش از تاریخ

مشخصات: این تپه باستانى در زمینى به وسعت 230 مترمربع قرار دارد که سفالهاى بدست آمده از آن متعلق به دوران پیش از تاریخ است که شبیه این سفالها در بمپور مورد شناسایى قرار گرفته‏اند.

تپه دَ مْبانْ:

موقعیت جغرافیایى: بخش فنوج – 6/5 کیلومترى جنوب غربى فنوج ناحیه چهل دختران

قدمت:پیش از تاریخ کاوشگر:مارک اورل اشتین

مشخصات: از این محل دو ظرف مربوط به دوران پیش از تاریخ کشف شده که به رنگ خاکسترى بوده و از داخل یک قنات بوسیله کشاورزان محلى به دست آمده‏اند، و به »اشتین« هدیه شده‏اند.

تپه پیرکُنار:

موقعیت جغرافیایى:شهرستان نیکشهر – بخش فنوج – ناحیه چهل دختران – روستاى پیرکنار

قدمت: پیش از تاریخ

مشخصات: این تپه در پیرکنار واقع است که تعدادى سفال از آن بدست آمده و بیشتر سفالها به رنگ سیاه روى زمینه قرمز و خاکسترى هستند.

تپه مَگوْنْ:

موقعیت جغرافیایى:بخش فنوج – ناحیه چهل دختران – سمت چپ رودخانه هیمنى

قدمت: پیش از تاریخ

مشخصات: این تپه در کنار رودخانه هیمنى قرار دارد که رود فوق از بخشهاى شرقى کوههاى لاشار سرچشمه مى‏گیرد. این محوطه باستانى در زمینى به درازى تقریبى 800 متر گسترده شده و داراى سنگهاى ریخته و جدا شده از دیوارها و مقدارى سفال است. در قسمت جنوبى این محوطه یک برآمدگى به ارتفاع 25 تا 30 متر وجود دارد که در روى این برآمدگى آثار دیوارهاى سنگى و ساختمان‏ ها دیده می شود. سفالهاى پراکنده شده از نوع سفالهاى منقوش دوران ماقبل تاریخ است و رنگ و نقش اکثر سفالها سیاه، بنفش و نخودى است.

نظرات بسته شده است.