آسم‌ ‌

آسم عبارت است از یک حالت پریشانى که در این حالت ماهیچه‌هاى مجراى تنفس دچار اسپاسم (تشنج) مى‌شوند. راه هوا تنگ مى‌شود و این امر نفس کشیدن به‌خصوص بازدم را خیلى مشکل مى‌سازد. اگرچه در بسیارى از موارد دلیل روشنى براى شروع حمله‌هاى آسم وجود ندارد ولى حمله‌هاى آسمى ممکن است بر اثر فشار عصبى یا حساسیت (آلرژی) تحریک شود.
گاهى اوقات این حمله‌ها در شب دست ‌مى‌دهد، بیمار مبتلا به آسم معمولاً لوازم پزشکى خود مثل آئروسل که تنفس را براى آن آسان مى‌کند، به‌همراه دارد و عموماً خود آنها مى‌دانند که چگونه با حمله مقابله کنند.
– عوارض و نشانه‌ها:
۱. مصدوم احتمالاً خیلى مضطرب شده و احساس مى‌کند که به سختى مى‌تواند صحبت کند.
۲. اشکال در تنفس، به‌ویژه در هنگام بازدم.
۳. کبودى صورت.
 

هدف:
به مصدوم اطمینان خاطر بدهید و او را آرام کنید. او را در معرض جریان هواى آزاد قرار دهید (مثلاً بازکردن پنجره‌ها). بیمار را در وضعیتى قرار دهید که تنفس براى آن آسان‌تر باشد. اگر مدت حمله طولانى شد یا حمله‌ها تکرار شد یا اگر در مورد حال مصدوم تردید دارید، اورژانس را خبر کنید.

درمان:
۱. به مصدوم اطمینان خاطر بدهید و او را آرام کنید.
۲. به مصدوم توصیه کنید که روى صندلى بنشیند کمى رو به جلو تکیه خود را به میز بدهد و او را در معرض هواى تازه قرار د

۳. اگر مصدوم وسایل پزشکى خاص این کار را به‌همراه داشت براى وى بیاورید تا از آنها استفاده کند.

اگر عوارض برطرف نشد یا حمله‌ها تکرار شد، اورژانس را خبر کنید.

نظرات بسته شده است.