آشنایی با صفحه قطب نمای GPS

صفحه قطب نما ، راهنمای شما به سمت هدف انتخابی می باشد که با استفاده از نشانگرهای
گرافیکی ، شما را به هدف می رساند . در این صفحه شما می توانید با استفاده از انتخابهای
خود را به هدف برسانید . Bearing Pinter یا Course Pointer


صفحه چرخان مشکی رنگ ، نمایش دهنده جهتی است که شما به سمت آن حرکت می کنید
استفاده نمایید . Course و یا Bearing برای رسیدن به هدف می توانید از یکی از دو حالت
دکمه بالا سمت راست دستگاه ) را فشار داده و نگهدارید قطب نمای ) Quit هنگامیکه شما دکمه
الکترونیکی دستگاه شما خاموش خواهد شد . در صورتیکه این دکمه را مجدداً نگاه دارید ، قطب
نمای الکترونیکی روشن خواهد شد

قطب نمای الکترونیکی به مانند یک قطب نمای مغناطیسی می ماند . به یاد داشته باشید که
استفاده از این قطب نما در سرعتهای پایین و مکانهای مسقف و زمانهایی که شما در حال سکون
هستید می تواند بسیار مفید باشد . هنگامیکه سرعت حرکت شما بالا رود و شما به سرعت تعریف
برسید دستگاه شما به صورت اتوماتیک قطب نمای الکترونیکی را خاموش Setup شده در منوی
کرده و از ماهواره ها برای تشخیص جهت استفاده می کند
تنظیمات موجود در صفحه قطب نما
با استفاده از این گزینه می توانید قطب نمای خود را جهت رسیدن به هدفی : Sight’N Go
خاص قفل نمایید
قطب نما از حالت Stop Navigation با انتخاب گزینه : Stop / Resume Navigation
قطب نما مجدداً به حالت Resume Navigation مسیریابی خارج شده و با انتخاب گزینه
مسیریابی باز می گردد
مسیر شما را به سمت هدف مورد نظر مجدداً محاسبه و بررسی می نماید . : Recalculate
و یا Course در این حالت می توانید از نشانگر : Course Or Bearing Pointer
جهت رسیدن به هدف استفاده نمایید . Bearing
تعداد دیتافیلدی که در صفحه به نمایش در می آید را انتخاب نمایید . : Data Fields
عناوین دیتا فیلدهایی که در صفحه نمایش داده می شود را تغییر : Change Data Fields
دهید
از طریق این گزینه می توانید به منوی کالیبره کردن قطب نما در : Calibrate Compass
مراجعه کنید . Setup منوی
تغییرات اعمال شده در دستگاه را به حالت پیش فرض کارخانه باز : Restore Defaults
گردانید
: Sight’N GO آشنایی با نحوه عملکرد
Sight’N را فشرده و گزینه Menu برای استفاده از این خصوصیت در صفحه قطب نما ، دکمه
را انتخاب کنید  Go
 

 

نظرات بسته شده است.