آغچه قلعه

این قلعه که از سنگ، خشت، ملات گچ و آهک ساخته شده است، در سینه کش کوه سنگی، حوالی«چتین دره» و قریه«قره قیه» مشگین شهر قرار دارد.

طول قلعه از فصل مشترک برج­های با حصار 50 متر و قطر برج­های 5/8 متر است، ارتفاع آن حداقل 2 متر و حداکثر 5/3 متر است. در داخل قلعه و در سطح کوه و محل­هایی که حفاری شده، سفالینه­های منسوب به هزاره اول قبل از میلاد پیدا شده است

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.