آلفونس گابریل در مرنجاب

آلفونس گابریل جهانگرد اتریشی در توصیف کارونسرای مرنجاب که در ضلع جنوبی ساحل دریاچه بزرگ نمک قرار دارد این چنین می گوید: «قبل از تاریک شدن هوا، پس از راهپیمایی طولانی و مرارت بار به کاروانسرای قدیمی مرنجاب رسیدیم. جایی که در برابر فشارهای شدید باد در امان بودیم. چوپانی با یک پسر بچه در اینجا مسکن گزیده بود. شب در یک جو روحی افسرده سپری شد. پیشروی به سوی شرق مشکل تر از آن به نظر می رسید که ما فکر می کردیم… نیمه های شب باران آغاز شد و صبح روز بیست و هفتم مارس هوا گرفته بود. هنوز باد شمال غربی می وزید. با اطمینان نه چندان زیاد برای سفر به انزوا راه افتادیم. ابتدا برای دیدن ویرانه های کاروانسرای مرنجاب باید صعود می کردیم. این وقایا روی تپه ای قرار گرفته بود که فقط کمتر از صد متر با لبه مسیله فاصله داشت. در فاصله ای کمتر از چند کیلومتر از مرنجاب به چاه دَس کن که چاه آب معروفی است رسیدیم… »
کتاب عبور از صحاری ایران نوشته آلفونس گابریل حاوی خاطرات این جهانگرد بزرگ در عبور از کویر ایران است که سال ها پیش توسط توسط فرامرز نجد سمیعی ترجمه شده است.

نظرات بسته شده است.