آگامای خراسانی

نام علمی : laudakia erythrogastra

نام انگلیسی : khorasan agama

نام فارسی : آگامای خراسانی

 

پراکندگی

مشخصات: فلسهای پشتی بدن یكنواخت و یك شكل نیستند، یك یا دو ردیف طولی از برآمدگیهای تیغه دار در هر طرف بدن ؛ تعداد فلسهای اطراف ناحیه میانی بدن 80 تا 114 عدد؛ دو در سوم ابتدایی دارای بندهای مشخص كه هر بند از دو حلقه فلس تشكیل شده است؛ فلسهای گلویی نوك تیز و در بالغها به شدن تیغه دار شده اند.
رنگ آمیزی: رنگ سطح پشتی زیتونی قهوه ای، با لكه‌ها و نوارهای نامنظم باریك روشن با حاشیه سیاه كه گاهی اندكی واضح یا وجود ندارند؛ بیشتر سطح شكمی بدن در نرها سیاه و در ماده‌ها نارنجی، كه در فصل راد و ولد واضح تر است؛ رنگ نابالغ‌ها خاكستری روشن.
 

زیستگاه: نواحی نیمه بیابانی در زمینهای رستی، آمیخته با خاكهای رسی و ماسه ای و سنگهای آهكی، مملو از حفره‌های عمیق و شكاف‌ها، همراه با پوشش گیاهی اندك شامل بوته‌های كوچك و با درختچه‌های كوتاه قد.
 

عادات و رفتار: فعالیت آنها روز هنگام و در ساعات گرم است و در مكانهای آفتابگیر دیده می شوند، پناهگاه آنها شامل حفره‌ها و لانه جوندگان، سنگهای چیده شده توسط انسان و شكاف دیوارهای قدیمی و مخروبه است؛ تغذیه از حشرات و نسز عنكبوتیان، این گونه ممكن است گیاهخوار نیز باشد.
 

پراكندگی جهانی: ایران، افغانستان، تركمنستان.
 

اندازه: نوك پوزه تا مخرج 147 میلیمتر دم 186 میلیمتر.
 

ملاحظات: محل نمونه تیپیك از ایران، قلندر آباد از توابع شهرستان فریمان واقع در استان خراسان است.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.