آگامای زمینی افغانی

نام علمی : trapelus megalonyx

نام انگلیسی : afghan ground agama

نام فارسی : آگامای زمینی افغانی

 

 

پراکندگی

مشخصات: فلسهای پشتی یکنواخت نیستند؛ فلسهای بزرگ تا پهلوهای بدن امتداد نمی یبابند؛ فلسهای شکمی صاف (بندرت دارای تیغه‌های ضعیف)؛ 68 تا 88 فلس اطراف پهن ترین قسمت ناحیه میانی بدن؛ سطح زیرین ران معمولاً فاقد فلسهای بطور مشخص بزرگ، یا با یک ناحیه از فلسهای بزرگ که با فلسهای کوچک آمیخته نشده اند؛ فلسهای پینه بسته پیش مخرجی در یک ردیف؛ نرها بدون کیسه گلویی.
رنگ آمیزی: طرح پشتی شبیه به T.lessonae، اما دارای نقاط روشن ستون مهره ای که اغلب بطور واضح با حاشیه قهوه ای بسیار تیره به اضافه 3 ردیف داز نقاط با حاشیه تیره در هر ردیف ناحیه میانی پشت درون نوارهای عرضی تیره، که این نوارها باریکتر از فضای بین آنها هستند؛ در نمونه‌های زنده ماده نوارهای عرضی قرمز (احتمالاً بطور فصلی) ، و در نرها قهوه ای تیره یا خاکستری؛ گلو در ماده‌ها صورتی و در نرها خاکستری تیره یا با نوارهای طولی خاکستری؛ شکم با لکه ای خاکستری.
 

زیستگاه: نواحی بیابانی یا نیمه بیابانی خشک، در دشتهای وسیع و باز، رسی یا سنگلاخی، با گیاهان بوته ای پراکنده و اندک.
 

عادات و رفتار: روز فعالند، ولی در ساعات بسیار گرم پنهان می شوند، و بیشتر هنگام عصر فعالیت می کنند؛ اغلب در نزدیکی بوته‌ها دیده می شوند؛ از حشرات مانند قاب بال‌ها، مورچه‌ها، و همچنین عنکبوتها و غیره تغذیه می کنند؛ در سال دو بار تخمگذاری می کنند، که یک بار در اواخر بهار یا اوایل تابستان و یک بار دیگر در اوایل پائیز است.
 

پراکندگی جهانی: پاکستان، افغانستان، ایران.
 

اندازه: نوک پوزه تا مخرج 76 میلیمتر دم 94 میلیمتر
 

ملاحظات: این گونه پیش از این زیر گونه ای متعلق به T.lessonae بوده است که توسط رستگار پویانی (2000)، گونه ای مستقل توصیف شد. محل نمونه تیپیک از ناحیه کونتا واقع در پاکستان می باشد.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.