آگامای زمینی افغانی

نام علمی : trapelus megalonyx

نام انگلیسی : afghan ground agama

نام فارسی : آگامای زمینی افغانی

 

 

پراکندگی

مشخصات: فلسهای پشتی یكنواخت نیستند؛ فلسهای بزرگ تا پهلوهای بدن امتداد نمی یبابند؛ فلسهای شكمی صاف (بندرت دارای تیغه‌های ضعیف)؛ 68 تا 88 فلس اطراف پهن ترین قسمت ناحیه میانی بدن؛ سطح زیرین ران معمولاً فاقد فلسهای بطور مشخص بزرگ، یا با یك ناحیه از فلسهای بزرگ كه با فلسهای كوچك آمیخته نشده اند؛ فلسهای پینه بسته پیش مخرجی در یك ردیف؛ نرها بدون كیسه گلویی.
رنگ آمیزی: طرح پشتی شبیه به T.lessonae، اما دارای نقاط روشن ستون مهره ای كه اغلب بطور واضح با حاشیه قهوه ای بسیار تیره به اضافه 3 ردیف داز نقاط با حاشیه تیره در هر ردیف ناحیه میانی پشت درون نوارهای عرضی تیره، كه این نوارها باریكتر از فضای بین آنها هستند؛ در نمونه‌های زنده ماده نوارهای عرضی قرمز (احتمالاً بطور فصلی) ، و در نرها قهوه ای تیره یا خاكستری؛ گلو در ماده‌ها صورتی و در نرها خاكستری تیره یا با نوارهای طولی خاكستری؛ شكم با لكه ای خاكستری.
 

زیستگاه: نواحی بیابانی یا نیمه بیابانی خشك، در دشتهای وسیع و باز، رسی یا سنگلاخی، با گیاهان بوته ای پراكنده و اندك.
 

عادات و رفتار: روز فعالند، ولی در ساعات بسیار گرم پنهان می شوند، و بیشتر هنگام عصر فعالیت می كنند؛ اغلب در نزدیكی بوته‌ها دیده می شوند؛ از حشرات مانند قاب بال‌ها، مورچه‌ها، و همچنین عنكبوتها و غیره تغذیه می كنند؛ در سال دو بار تخمگذاری می كنند، كه یك بار در اواخر بهار یا اوایل تابستان و یك بار دیگر در اوایل پائیز است.
 

پراكندگی جهانی: پاكستان، افغانستان، ایران.
 

اندازه: نوك پوزه تا مخرج 76 میلیمتر دم 94 میلیمتر
 

ملاحظات: این گونه پیش از این زیر گونه ای متعلق به T.lessonae بوده است كه توسط رستگار پویانی (2000)، گونه ای مستقل توصیف شد. محل نمونه تیپیك از ناحیه كونتا واقع در پاكستان می باشد.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.