ابیا

مشخصات : 34سانتیمتر . پرنده ای جنگلی و تک زی که به علت همرنگی با محیط بیشه زار و حاشیه ی جنگلی و کم حرکتی پرنده تشخیص آن مشکل است . نشانه ی آن از (پاشلک معمولی ) عبارتست از اندازه ی بزرگتر ، جثه ی بزرگتر ، منقار کلفت تر ، بال های گرد تر ، سطح شکمی نخودی با راهراه های عرضی ظریف ، و نوارهای عرضی سیاه روی گردن و پس سر . روز را در استتار کامل به سر میبرد و در صورت پرواز با صدای صفیر مانندی از زمین بر میخیزد وبالا فاصله فرود می آید . پروازش معمولا" سریع . مارپیچی است. معمولا"در نور کم یعنی صبح خیلی زود یا غروب فعالیت میکند .

زیستگاه: مناطق پر درخت به وی‍‍ژه اگر مرطوب . پر از گل و گیاه باشد.

پراکندگی : به تعداد فراوان زمستان را در شمال ایران به خصوص زمبن های پست ناحیه ی دریای خزر می گذرانند. گاهی به سمت جنوب تا خوزستان ،فارس و بلوچستان دیده می شود . . نشانه ی آن از (پاشلک معمولی ) عبارتست از اندازه ی بزرگتر ، جثه ی بزرگتر ، منقار کلفت تر ، بال های گرد تر ، سطح شکمی نخودی با راهراه های عرضی ظریف ، و نوارهای عرضی سیاه روی گردن و پس سر . روز را در استتار کامل به سر میبرد و در صورت پرواز با صدای صفیر مانندی از زمین بر میخیزد وبالا فاصله فرود می آید . پروازش معمولا" سریع . مارپیچی است. معمولا"در نور کم یعنی صبح خیلی زود یا غروب فعالیت میکند .

زیستگاه: مناطق پر درخت به وی‍‍ژه اگر مرطوب . پر از گل و گیاه باشد.

پراکندگی : به تعداد فراوان زمستان را در شمال ایران به خصوص زمبن های پست ناحیه ی دریای خزر می گذرانند. گاهی به سمت جنوب تا خوزستان ،فارس و بلوچستان دیده می شود .

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.