اردک سر سیاه

نام علمی : Aythya Marlia

نام انگلیسی:  Scaup    

نام فارسی: اردک سر سیاه

 

 

پراکندگی

مشخصات ظاهری: این پرنده، 46 سانتی متر طول دارد و بزرگتر از اردک سیاه کاکل است. سرش گرد و بدون کاکل و منقارش آبی مایل به خاکستری است که نوک آن سیاه است. تفاوت نر این پرنده با نر سیاه کاکل ، در سر خاکستری تیره با درخشش سبز است. هر دو جنس در حالت تولک و پرریزان، دارای پشت خاکستری تیره اند. در این حالت، حاشیه ی سفیدی در اطراف قاعده ی منقار پرنده ی ماده ظاهر می شود که ممکن است تا یکسال باقی بماند. در پرنده ی نر، سر و گردن و سینه سیاه، پشت خاکستری کمرنگ و پهلوها و سطح شکمی سفید است. در پرواز ، نوار سفید بالی هر دو جنس به خوبی دیده می شود.

زیستگاه: این پرنده دریازی است و اغلب درخورها و خلیج ها به سر می برد. در ایران، زمستان ها، به تعداد اندک، در سواحل دریای خزر و ساحل بندر ماهشهر دیده می شود.

حفاظت: در وهله ی اول باید شناسایی دقیقی از پراکندگی این پرنده صورت گیرد تا براساس آن؛ برای حفاظتش اقدام کرده و از شکار آن نیز جلوگیری به عمل آید.

نظرات بسته شده است.