اردک گونه سفید (اردک چشم طلایی)

نام علمی : Bucephala Clangula

نام انگلیسی:  Goldeneye    

نام فارسی: اردک گونه سفید (اردک چشم طلایی)

 

 

پراکندگی

مشخصات ظاهری: این پرنده، 46 سانتی متر طول دارد و از پرندگان غواص است که به واسطه ی سر بزرگ و پف کرده و چشمان زردش به آسانی شناخته می شود. گردنش به طور مشخصی سفید است. در پرنده ی نر، سر به رنگ سبز براق، با لکه ی سفید ی در چانه، بین منقار و چشم ، زیر تنه و پهلوها سفید، روتنه سیاه و سفید و دمگاه سیاه دیده می شود. در پرنده ی ماده، سر قهوه ای شکلاتی، چشم ها زرد، زیر تنه سفید مایل به خاکستری و روتنه خاکستری مشاهده می شود که شاهپرهای اولیه و پیش بال سیاه است. هردو جنس، در پرواز، بال ها به واسطه ی سفیدی شاهپرهای ثانویه؛ جدا از بدن دیده می شود. پاها نارنجی و آینه بالی مربع شکل و سفید رنگ است. طوق سفیدی سر را جدا از گردن نشان می دهد.

صدا: پرنده ی نر، در پرواز، با بال زدن سریع؛ صدای سوت مانند دارد؛ که از فاصله ی دور شنیده می شود.

زیستگاه: این پرنده، در آب های ساحلی و دریاچه های آب شیرین به سر می برد و درسوراخ درختان و گاهی نیز در صخره های ساحلی آشیانه می سازد. در ایران، زمستان ها به صورت مهاجر و به تعداد اندک د رساحل دریای خزر دیده می شود و به طور اتفاقی در خوزستان در منطقه ی تالاب دزدیده شده است.

حفاظت: در سالهای اخیر جمعیت این پرنده کاهش چشمگیری را نشان می دهد، بنابراین، برای کنترل شکار این پرنده باید برنامه ریزی دقیقی صورت گیرد.

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.