اردک ماهیخوار سفید (مرگوس سفید)

نام علمی : Mergus Albellus

نام انگلیسی:  Smew    

نام فارسی: اردک ماهیخوار سفید (مرگوس سفید)

 

 

پراکندگی

مشخصات ظاهری: این پرنده، 41 سانتی متری طول دارد. پرنده ی نر، سفیدترین گونه ی اردک است که خطوط سیاه اندکی روی بدنش دیده می شود. بسیار شبیه اردک هاست و منقارش از سایر اردک های ماهیخوار کوچکتر و متفاوت است. سر پرنده ی نر سفید یکدست و لکه ی مشخص سیاهی در ناحیه ی چشمانش دیده می شود و کاکلی خوابیده، به رنگ سیاه و سفید، پیش بال سیاه، با خطوط جدا کننده ی سیاه و شاهپرهای اولیه ی سیاه و سفید در آن دیده می شود.سر، در پرنده ی ماده، بلوطی، چانه و گلو سفید، روتنه خاکستری تیره و آینه بالی سیاه رنگ است که حاشیه ی آن سفید دیده می شود. در پرنده، شاهپرهای اولیه سیاه، زیر تنه سفید خاکستری،پیش بال خاکستری سفید و منقارش تیره رنگ است.  پرنده ی نر پیش از پرریزان شبیه ماده می شود.

زیستگاه: این پرنده در نواحی دریاچه ای، سواحل دریاها، تالاب ها و رودخانه ها به سر می برد. در ایران، زمستان ها فراوان و به طور اتفاقی در ناحیه ی مرکزی  فارس دیده می شود.

حفاظت: این پرنده، به برنامه ریزی و اقدام مناسب حفاظتی نیاز دارد.

نظرات بسته شده است.