اسکینک زارودنی

نام علمی : eumeces schneiderii zarudnyi

نام انگلیسی:  zarudny's skink    

نام فارسی: اسکینک زارودنی 

 

 

پراکندگی

مشخصات: 2 ردیف میانی از فلس های پشتی پهن تر از فلس های مجاورشان هستند, فاقد سپر عقب بینی ؛ فلس بینی کاملا تقسیم شده ؛ گوش با 5 تا 6 لوبک نوک تیز ؛ 26 تا 28 فلس اطراف ناحیه میانی بدن .
رنگ آمیزی: ناحیه پشتی خاکستری مایل به قهوه ای (نمونه های در محلول ) ؛ ناحیه شکمی سفید کرم , یک نوار پهلویی سفید از پایین یا عقب چشم , از گوش گذشته تا ران امتداد می یابد این نوار در بالا با نوار تیره تر از پشت حاشیه دار شده , اغلب در جوانها این طرح مشخص تر است ؛ 2 نا 3 نوار قرمز مایل به صورتی در یک سوم تا دوسوم عقبی روی پشت ؛ در نمونه های تازه در محلول (در الکل ناپدید می شوند) ؛ گاهی با آثار مایل به صورتی پراکنده روی فلسهای پهلویی بدن , در نمونه های زنده ناحیه پشتی خاکستری آبی تا سربی ؛ ناحیه شکمی مایل به سفید . نوار پهلویی روشن مایل به قرمز ؛ گاهی با لکه های قرمز نارنجی کمرنگ تر در کناره های فوقانی دم ؛ نمونه های زنده در این زیر گونه در قاعده دم مایل به قرمز .
 

زیستگاه: تقریبا شبیه به زیر گونه E. s.princeps است .
 

عادات ورفتار: روز فعال اند ؛ زیر سنگها حفره های دیگر جانوران و یا حفره هایی که خودشان نقب می زنند , مخفی می شوند ؛ تغذیه آنها  اغلب از حشرات مانند سوسکها قاب بال و دیگر بند پایان است . فصل تخم گذاری در اوایل پاییز است .
 

پراکندگی جهانی: ایران , افغانستان , پاکستان
 

اندازه : نوک پوزه تا مخرج 120 میلیمتر دم 220 میلیمتر
 

ملاحظات: محل نمونه تیپیک این زیرگونه از ایران , بزمان , واقع در استان سیستان و بلوچستان می باشد .

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.