اسکینک علفزار جنوبی

نام علمی : mabuya aurata septemtaeniata

نام انگلیسی:  southern grass skink    

نام فارسی: اسکینک علفزار جنوبی 

 

 

پراکندگی

مشخصات : سپرهای آهیانه ای در تماس با هم نیستند و توسط سپر بین آهیانه ای از هم جدا شده اند. ؛ فلس هاس گردنی صاف ؛ فلس های عقب گردن بسیار ضعیف تیغه دار ؛ 60 تا 62 فلس گلویی بعلاوه فلس های شکمی از سپر چانه ای تا مخرج ؛ پلک زیرین با پولک های کم و بیش شفاف و تقسیم نشده ، 32 تا 38 فلس اطراف ناحیه میانی بدن ، سپر های جلوی پیشانی در تمس با هم نیستند ؛ 16 تا 22 صفحه زیر انگشت چهارم .
رنگ آمیزی : سطح فوقانی بدن قهوه ای روشن با 4 نوار طولی قهوه ای تیره از پشت سر شروع ، روی گردن مشخص و در قسمت عقبی پشت منقطع و متمایل به نقاط یا ناپدید می شوند ؛ نوار پهن تیره با خالهای سفید از سوراخ بینی روی نیمه پیشین پهلو و از امتداد نیمه بالایی پهلو می گذرد .که معمولا در سطح فوقانی و زیرین حاشیه دار با نوار روشن اغلب منقطع و بر نیمه عقبی پهلوها نا مشخص می شود . ناحیه شکمی سفید .
 

زیستگاه : نواحی بیابانی ،نیمه بیابانی، و ساحلی خشک ، در دامنه ها و تپه های دامنه ای صره ای یا سنگلاخی با پوشش گیاهی اندک درختچه ای .
 

عادات ورفتار : روز فعالند در شکاف های صخره ای ، حفره های زیر صخره ها و زیر سنگ ها مخفی می شوند ، معمو لا از مخفی گاه خود زیاد دور نمی شوند ؛ از بند پایان مختلف مانند راست بالان ؛ موریانه ها ، زنبورها ، عنکبوت ها ،عقرب ها و هزار پایان تغذیه می کنند .
 

پراکندگی جهانی : ایران , عراق , عربستان سعودی , بحرین, عمان , امارات متحده عربی , اریتره.
 

اندازه: نوک پوزه تا مخرج 105 میلیمتر دم 128 میلیمتر
 

ملاحظات: محل نمونه تیپیک از اریتره ماساوا می باشد.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.