اسکینک ماری پا کوتاه

نام علمی : ophiomorus brevipes

نام انگلیسی:  short legged snake skink    

نام فارسی: اسکینک ماری پا کوتاه 

 

 

پراکندگی

مشخصات: 4 انگشت دست؛ 3 انگشت پا؛ 22 فلس اطراف ناحیه میانی بدن؛ اندازه فلسهای پشت گردنی برابر با 5/1 برابر اندازه فلسهای پشتی ؛ پهنای سپر بین آهیانه ای بیشتر از طول.
رنگ آمیزی: سطح فوقانی بدن کرم یا قهوه ای کمرنگ در نمونه های زنده و در نمونه های نگهداری شده در محلول؛ هر فلس از دو ردیف میانی پشت با نقاط مرکزی قهوه ای , که دو خط مشخص در امتداد پایینی بدن و دم تشکیل می دهند؛ ردیف فلسهای پهلویی با ردیفهای میانی بدون آثار تیره, 3 ردیف بعدی با آثار تیره در هر فلس , هر کدام 3 نوار پهلویی مشخص تشکیل می دهند یا نوار منفرد پهن در درازای بدن و دم خط تیره ای از سوراخ بینی شروع شده از چشم و از ناحیه گوش گذشته و به نوارهای پهلویی بدن متصل می شوند . ناحیه شکمی سفید یکدست .
 

زیسنگاه: نواحی بیابانی و نیمه بیابانی , در تپه های ماسه ای روان یا ماسه بادی ها , با پوشش گیاهی پراکنده و اندک شامل بوته های کوچک .
 

عادات و رفتار: روز فعال اند. در زیر ماسه هافعالیت می کنند, و در حفره هایی که درون ماسه ها نقب می زنند مخفی می شوند . از حشرات و عنکبوتها تغذیه می کنند احتمالا در اسفند یا فروردین ماه جفتگیری می کنند .
 

پراکندگی جهانی: ایران , افغانستان , پاکستان و ترکمنستان
 

اندازه: نوک پوزه تا مخرج 91 میلیمتر دم 78 میلیمتر
 

ملاحظات: محل نمونه تیپیک از ایران سعادت آباد , جنوب غربی کرمان واقع در استان کرمان می باشد.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.