اسکینک معمولی

نام علمی : Scincus scincus

نام انگلیسی:  common skink    

نام فارسی: اسکینک معمولی 

 

 

پراکندگی

مشخصات : سوراخ خارجی گوش نسبتا بزرگ .6 سپر پیشین بالای چشمی در تماس باسپر پیشانی ، فلس های بالایی بینی در تماس با سپر پو زه ای .سپر های پیشانی آهیانه ای معمولا در ناحیه وسیعی با هم در تماس اند و سپر پوزه ای و جلوی چشمی معمولا از سپر جلوی بینی جدا شده اند. 26 تا 28 فلس اطراف ناحیه میانی بدن سپر های آهیا نه ای 5/1تا 5/2 برابر اندازه فلسهای گردنی مجاور .
رنگ آمیزی: سطح فوقانی بدن کرم یاقهوه ای روشن ، هر فلس پشتی با حاشیه قهوه ای روشن ، نقاط تیره نزدیک حاشیه عقبی هر فلس ، اثر سفید در هر طرف اثر تیره ، در نمونه های زنده
( دسته کم در بالغ ها ) 9 تا 10 نوار عمودی زرد پرتغالی تا قرمز آجری در هر طرف بدن که تا ناحیه پشتی امتداد می یابند . این نوار ها درالکل بطور کامل کمرنگ می شوند
 

زیستگاه : نواحی بیابانی خشک، تل ها ، تپه ها و توده های شنی و ماسه ای باد زده ، در دشت ها ، با پوشش گیاهی بسیار اندک بوته ای کوچک و پراکنده
 

عادات و رفتار: اوایل صبح یا عصر هنگام و در دمای بسیار بالا معمولا حدود 50 درجه سانتیگراد فعالیت می کنند در حفره هایی که درون ماسه ها به کمک دم پوزه و بدن حفر می کنند . مخفی می شوند به چابکی روی ماسه ها حرکت مییکنند اثر دم آنها اغلب روی ماسه ها بر جا می ماند ، ازبندپایان مختلف نظیر راست بالان ، قاب بالان ، عنکبوت ها و عقربها تغذیه می کنند .
 

پراکندگی جهان : یمن تا عراق ، عمان تا بحرین ، ایران
 

اندازه : نوک پوزه تا مخرج 112 میلیمتر دم 76 میلیمتر
 

ملاحظات : زیر گونه S.s. conirostris گزارش شده و توضیحات ارائه شده مربوط به این زیر گونه است .زیر گونه S.s.meccensis درغرب شبه جزیره عربستان گزارش شده است.Arnoid and (1977) leviton گونه Scinsus gasperettii را در مترادف زیر گونه S.s.conirostris قرار دادند .محل نمونه تیپیک زیر گونه S.s.conirostris از ایران ، روستای تنگیگ حدود 11 کیلومتری جنوب بندر بوشهر واقع در استان بوشهر می باشد .

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.