افعی سوسن

نام علمی :Telescopus tessellatus martini

نام انگلیسی: Soosan Viper    

نام فارسی: افعی سوسن  

 

 

پراکندگی

مشخصات : مردمک چشم عمودی ،‌سر کمی پهن تر از فاصله پوزه تا پولک آهیانه ، پهنای پولک رسترال بیش از ارتفاع آن و از سمت بالای سر کمی قابل رؤیت ، پولکهای بین بینی با یکدیگر برابر یا کمی طول پولک بیش از عرض آن ، پولکهای جلوی پیشانی یک برابر و نیم طویل تر از پولکهای بین بینی ، پولک پیشانی کمی طویل ، دارای یک پولک جلو چشمی و متصل به پولک پیشانی ، دارای دو یا سه پولک عقب چشمی ، پولک گونه ای متصل به چشم ، لب بالا دارای 8 یا 9 پولک عقب چشمی ، پولک گونه ای متصل به چشم ، لب بالا دارای 8 یا 9 پولک و لب پائین 10 تا 12 پولک، پولکهای گیجگاهی 3+2 یا 4+3 ، پولکهای سطح پشتی 21 ردیف ، پولکهای سطح شکمی 205 تا 259 و سطح زیرین دم 63 تا 80 عدد ، پولک مخرجی منفرد .
بدن به رنگ خاکستری متمایل به قهوه ای روشن با خالهای قهوه ای تیره همراه با خالهای عمودی یک در میان در سطح جانبی ، سر به رنگ قهوه ای ، پولکهای چین روشن و سطح شکمی قهوه ای تیره با خالهای ریز سیاه رنگ ، حد متوسط خالهای سطح پشتی 43 عدد .
حداکثر طول 103 سانتیمتر ، دم 9 سانتیمتر .
تغذیه از مارمولکها .
 

زاد و ولد : تخمگذار .
 

زیستگاه : مناطق صخره ای ، بوته زارها ، کوهستانها .
 

انتشار جغرافیایی : ایران و عراق .
پراکندگی : استانهای تهران ، مرکزی ، اصفهان ، خوزستان ، کردستان ، ه

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.