اندازه گیری ارتفاع عوارض داخل غار

برای اندازه گیری عوارض داخل غار مانند ارتفاع سقف، بلندی چکنده، ارتفاع چکیده، و غیره وسایلی مانند کپسول کوچک حاوی گاز هیدوژن، تعدادی بادکنک، نخ محکم، و متر لازم است.

اندازه گیری ارتفاع سقف

بادکنک را با گاز هیدروژن پر می​کنیم و آن را به نخی می​بندیم. به دلیل پرفشار بودن هوای غار (به علت وجود بخار آب) بادکنک به راحتی به سوی سقف صعود می​کند. بعد از این که نوک بادکنک با سطح سقف مماس شد آن را پایین می​کشیم و طول نخ را اندازه می​گیریم. در این حالت ارتفاع سقف به دست می​آید.

اندازه گیری چکنده

بادکنک حاوی هیدروژن را به بالا می​فرستیم تا نوک آن با نوک چکنده مماس شود، سپس نخ را نشان گذاری می​کنیم و بالا فرستادن بادکنک را ادامه می​دهیم تا نوک آن به محل چسبندگی انتهای چکنده به سقف برسد. دوباره نخ را نشان گذاری می​کنیم. فاصله بین دو نشانه روی نخ با طول چکنده مورد نظر برابر است.

برای اندازه گیری سایر عوارض داخل غار، مانند چکیده، ستون، و آبشار سنگ به همین ترتیب عمل می​شود. در صورت در اختیار داشتن دستگاه تولید پرتو لیزر، اعماق فوق را با آن انجام می​دهیم که بسیار ساده​تر و دقیق​تر است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.