بازار قزوین

بازار قزوین‌ از آثار دوره‌ صفوی‌ است‌ و معماری‌ جالب‌ توجه‌ و دیدنی‌دارد. هسته‌ این‌ بازار به‌ قبل‌ از صفویه‌ مربوط‌ است‌ ولی‌ در دوره‌ صفویه‌ وسعت‌ یافته‌ است‌ هر راسته‌ای‌ از بازار به‌صنفی‌ خاص‌ اختصاص‌ دارد و در گذر هر یک‌ از این‌ راسته‌ها مسجد، حمام‌، سرا و تیمچه‌ احداث‌ شده‌ است‌.
قیصریه‌ قزوین‌ چهار در دارد. درِ شمالی‌ به‌ تیمچه‌ سرباز، درِ جنوبی‌ به‌ تیمچه‌ سرپوشیده‌، درِ شرقی‌ به‌ سرای‌وزیر و درِ غربی‌ به‌ چهار سوق‌ کوچکی‌ متصل‌ می‌شود. بازارچه‌ سعد السلطنه‌ نیز از آثار قدیمی‌ بازار قزوین‌ است‌که‌ هشتی‌ بسیار زیبایی‌ دارد. اهم‌ قسمت‌های‌ بازار قزوین‌ عبارتند از:
تیمچه‌ سرباز: بنای‌ دو طبقه‌ تیمچه‌ سرباز در شمال‌ قیصریه‌ قرار دارد. در ورودی‌ این‌ تیمچه‌ دارای‌ قوس‌ کلیل‌است‌. لچکی‌های‌ طاقنمای‌ حجره‌های‌ آن‌ با کاشی‌های‌ زرد و صورتی‌ صحنه‌های‌ شکار، گل‌ و بوته‌ و پرندگان‌ رانشان‌ می‌دهد. درها نیز اُرسی‌های‌ چوبی‌ بسیار زیبایی‌ دارند.
تیمچه‌ سرپوشیده‌: این‌ تیمچه‌ در جنوب‌ قیصریه‌ قرار گرفته‌ و سقفی‌ پوشیده‌ دارد. این‌ تیمچه‌ نیز در دو طبقه‌ساخته‌ شده‌ و حجره‌هائی‌ در اطراف‌ دارد.
تیمچه‌ حاج‌ سید کاظم‌: این‌ تیمچه‌ در میان‌ بازار، روبروی‌ راسته‌ سراج‌ها واقع‌ شده‌ و هم‌ اکنون‌ مرکز چرم‌ فروشی‌بازار قزوین‌ است‌.
تیمچه‌ رضوی‌: این‌ تیمچه‌ توسط‌ حاج‌ سید ابوالقاسم‌ رضوی‌ اصفهانی‌ ساخته‌ شده‌ و اینک‌ در دست‌ بازماندگان‌اوست‌ و به‌ چوب‌ فروشی‌ تبدیل‌ شده‌ است‌.
تیمچه‌ درویش‌ مهدی‌: این‌ تیمچه‌ در میان‌ چهار سوق‌ بزرگ‌ و در برابر درِ جنوبی‌ سرای‌ ضرابخانه‌ واقع‌ شده‌ که‌قبلاً جایگاه‌ شاهین‌ سازها بود و اینک‌ بار فروشی‌ است‌.
تیمچه‌ حاج‌ محمد تقی‌: این‌ تیمچه‌ توسط‌ حاج‌ محمد تقی‌ یزدی‌ ساخته‌ شده‌ و بازار آهنگرها بوده‌ است‌ که‌اینک‌ به‌ بار فروشی‌ تبدیل‌ شده‌ است‌.
مجموعه بازار قزوین با ویژگی های خود که آن را از بازارهای سایر شهرها متمایز می سازد ، درگذشته شامل مراکز تجاری چون سراها ، مراکز فرهنگی-مذهبی، مانند مدارس ، مساجد وفضاهای خدماتی نظیر گرمابه و آب انبار بود . امروزه بخشی از این فضا ها از بین رفته است . از مهمترین ویژگیهای بازار قزوین،علاوه بر وسعت قابل توجه آن ،ترکیب معماری آن است که با بهرگیری از ترکیب طرح های شطرنجی وایجاد مفصل های معماری ، ورودی های فضاهای مختلف بازار را به آن دوخته است وفضاهای بسیار با شکوهی را ایجاد نموده است . بازار قزوین به لحاظ اقتصادی نقش قابل توجهی را در منطقه بازی می کند وآن را از یک بازار درون شهری به یک مرکز اقتصادی فرا منطقه ای تبدیل نموده است . مهمترین فضاهای بازار قزوین عبارتند از : مسجد النبی (مسجد شاه) ، سرای سعدالسلطنه، ،سرای وزیر، ،سرای حاج رضا ، سرای رضوی (سرای شاه) ، تیمچه های روباز وسرپوشیده وراسته قیصریه .

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.