باغ امیرآباد بالا (شیبانی)، بیرجند

این باغ تقریبا در پنج کیلومتری جنوب بیرجند، در حاشیه روستای امیرآباد قرار دارد. این روستا متعلق به مرحوم «امیر معصوم خان شیبانی» بود و در باغ بزرگ و مشجر آن درخت های انار، میوه و کاج و گل های تزیینی وجود داشت.

در این باغ یک عمارت بزرگ مسکونی دیده می شود که خانواده شیبانی در آن اقامت داشتند. در جنگ بین الملل اول این روستا یکی از پایگاه ها و پادگان های ارتش انگلیس بود و توسط آنان ساختمان ها و اتاق های متعددی در شمال آن احداث شد.

پس از پایان جنگ این باغ متروک ماند و به تدریج ویران شد و دیگر اثری از عمارت آن نیست.

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.