باغ بهلگرد، بیرجند

باغ بهلگرد در فاصله 30 كیلومتری شمال شرقی بیرجند در امتداد جاده بیرجند _ زاهدان واقع شده است.ورودی باغ دارای سردری ساده با درب چوبی و دو تیكه كه با گل میخ های كروی تزئین شده است می باشد. فضای هشتی كه به صورت محدود و با طاق نماهای كم عرض و كم عمق آن را می پوشاند بعد از آستانه ورودی قرار گرفته است و محوطه اندرونی كه در امتداد هشتی واقع شده است فضای نسبتا وسیعی را به خود اختصاص داده است.طبق اصول باغسازی ایرانی در میان این محوطه استخری به شكل چهار ضلعی به چشم می خورد كه در قسمت جنوبی اندرونی بنا در دو طبقه همكف و اول به وجود آمده است این بنای تاریخی به دلیل جذابیت خاص و به لحاظ وجود اجزاء و عناصر معماری اسلامی از جمله سردر ورودی هشتی با فضاهای ویژه خود بخش اندرونی باغ و بنای آن كه به صورت تركی با ستون های آجری مشخص می باشد با شماره 2367 در فهرست آثار ملی ثبت شده است.این باغ با دارا بودن اندرونی و بیرونی یكی از اصیل ترین باغهای ایرانی در منطقه می باشد.

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.