باغ سر آسیاب، کرمان

این باغ متعلق به دوره سلجوقیان است و قدمت آن با قدمت مسجدملک کرمان برابری می‌کند. باغ سرآسیاب در جنوب شرقی شهرکرمان واقع شده‌است و وقایع جالبی در آن رخ داده‌است. در قدیم دوباغ معروف نیز در سرآسیاب وجود داشته یکی باغ سردار و یکی هم باغی به نام روحی.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.