باغ مشیز، بردسیر

باغ مشیز در شهرستان بردسیر (مشیز)، در مرکز استان کرمان  قرار دارد. باغ مشیز متعلق به دوره قراختائیان است که کرمان پایتخت بوده‌است و واقعه «رقص ترکانی» در این باغ اتفاق افتاده‌است. این باغ در منطقه ای  کوهستانی و فلاتی شکل ساخته شده است. نام باغ مشیز هنگامی که تَرکان خاتون در آن به قول ناصرالدین منشی کرمانی «برخاسته آستینی چند بر افشاند» در تاریخ آمده است. ایدوخان در بغداد طغیان کرد ، و به دنبال آن در 698 شهزاده کردوجین از راه مشیز به کرمان لشکر کشید و پادشاه خاتون از قراختائیان را در شهر کرمان دستگیر کرد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.