باغ نظر، کازرون

باغ "نظر" باغی است که براساس مستندات تاریخی قدمتی حداقل ۳۰۰ساله دارد و طی دوران حیات خود شاهد حضور چهره های مختلف سیاسی، فرهنگی، سفرنامه نویسها و حتی والیان فارس و حاکمان وقت بوده اما اکنون تنها به پارکی معمولی تبدیل شده که تعدادی درخت نارنج در آن قرار دارند. گرچه این باغ را می توان به نوعی نمادی برای در هم تنیدگی تاریخ معاصر و طبیعت کازرون دانست اما با این وجود تا به امروز در تمامی فعالیتهای حفاظتی و احیایی که در خصوص این باغ صورت گرفته، به هیچ وجه نگاهی به جنبه تاریخی آن نشده و برای بسیاری از افراد و گردشگردانی که به آن وارد می شوند، هیچ مشخصه خاصی پیرامون تاریخی بودن این باغ وجود ندارد و طبیعتا آنها نیز عمدتا به صورت یک باغ معمولی به آن نگاه می کنند.

جذابیت چشمگیر درختهای نارنج موجود در باغ نظر تا بدان حد بوده که تقریبا در تمامی متون و مستندات تاریخی که در خصوص این باغ وجود دارد، اشاره های مکرر و قابل توجهی به عطر بهارنارنجهای آن شده است. از جمله فرصت الدوله شیرازی در کتاب "آثار عجم"، محمدحسین رکن زاده در کتاب "فارس و جنگ بین الملل"، صدرالسادات کازرونی در کتاب "آثارالرضا" و برخی دیگر از اسناد نوشته شده توسط برخی دیگر از پژوهشگران و مورخان از جمله مستنداتی هستند که مستقیما در خصوص پیشینه تاریخی و همچنین توصیف عطر دل انگیز بهار نارنجهای این باغ و حضور حکام و والیان و برخی از چهره های سرشناس تاریخی در آن اشاره کرده اند.

از سویی نیز وجود چشمگیر درختان نارنج کهنسال در این باغ، آن را تبدیل به یکی از نمادهای طبیعت شهری کازرون کرده زیرا همواره نام خیابانهای قدیمی شهر کازرون با وجود درختهای نارنج و عطر شکوفه های بهار نارنج در فصل بهار گره خورده است. هم اکنون پس از گذشت سالها آخرین بازمانده های درختهای نارنجِ تاریخ کازرون را می توان در برخی از خیابانها و به ویژه در باغ نظر مشاهده کرد.

وجود چنین باغهایی به ویژه در جنوب کشور که عمدتا دارای آب و هوایی گرم بوده و کمتر فرصتی را برای رشد درختان به دست می دهد از جمله اصلی ترین مسائلی است که طی سه قرن اخیر بر اهمیت باغ نظر افزوده است.

نظرات بسته شده است.